Laupäev, 28. oktoober 2017

Keelekümblusest

Ajalugu: 

  • Keelekümbluse sünniks peetakse 1965.a, kui Kanda lapsevanemad avaldasid soovi, et nende inglisekeelsed lapsed hakkaksid õppima prantsuse keeles. 
  • Eestis alustati keelekümbluse kavandamisega 1998. aastal, esimesed keelekümblusklassid avati 2000. aastal.

Faktid: 

  • Keelekümbluses on samaaegselt tähtsustatud aine, keel ja õpioskused.
  • Programmis on eestikeelse õppe maht vähemalt 60%.

Eesmärk:

  • Jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes; 
  • Saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles; 
  • Valdavad vene keelt eakohasel tasemel; 
  • Säilitavad oma rahvusliku identiteedi ning suhtuvad lugupidamisega teistesse kultuuridesse.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar